GÜNDEM

Doğu Perinçek’ten Akşener’e sert tepki: “Milliyetçi” maskeli FETÖ görevine devam ediyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, basın açıklaması düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Korkmazcan ve Prof. Dr. Semih Koray ile birlikte basın toplantısı yaparak, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2017 yılında imzalanan Suçluların İadesi Antlaşması’nın Meclis’te onaylanması konusuna değindi ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 27 Ocak 2021 günü TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşma üzerine açıklamalarda bulundu.

Perinçek, özetle şunları belirtti:

SUÇLULARIN GERİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK 

Önce bir Parti Başkanının prompterden karşısına konan metni okumak yerine, konuyu incelemesi beklenir. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 13 Mayıs 2017 günü imzalanan Antlaşma, Türkiye’nin daha önce imzalamış bulunduğu antlaşmaların Türkiye ile Çin arasında yinelenmesidir. 

Uluslararası Hukukta suçluları geri gönderme ilkesi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statülerine İlişkin Sözleşme’de, 1959 tarihli Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve 1984 tarihli İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’de düzenlenmiştir. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti, şimdi uluslararası hukukta saptanmış ilkeleri bir Antlaşma olarak kabul etmektedirler.

TÜRKİYE’NİN SUÇLULARIN GERİ GÖRDERİLMESİNİ RED HAKKI VAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) onaylanmayı bekleyen Antlaşmaya göre, Çin’in Türkiye’de yaşayan “suçlu” olarak tanımlanan Uygurlar’ın iadesini talep etmesi durumunda, Türkiye’nin bu talebi zorunlu red ve takdiri red hakkı bulunuyor. Türkiye, Antlaşmanın 3/b maddesine göre şu durumlarda iadeyi zorunlu olarak reddedecektir:

–  İade talebi siyasal bir suçla bağlantılıysa,

– İadesi istenen kişi, Türk vatandaşıysa ya da sığınma haklarından faydalanıyorsa. 

Antlaşmada bu red gerekçeleri yanında, 4. Maddede takdiri red gerekçeleri de bulunmaktadır.

SİNCİANG-UYGUR ÖZERK BÖLGESİNDE 1949’DAN 2021’E OLAĞANÜSTÜ KALKINMA

Çin’in Sinciang bölgesinde mezalim yapıldığına dair ABD merkezli bir propaganda yürütülmektedir.

1977 yılından bu yana Sinciang bölgesine dört kez ziyarette bulundum. En son 2019 yılı Şubat ayında Urumçi’deydim. 

Bu ziyaretlerimde kentleri, üniversiteleri, fabrikaları, çarşıları, camileri gezdim. Kazak Özerk Bölgesi başkenti İli’ye ve Tanrı Dağları’nda Seyran Gölü’ndeki Kazak obasına kadar gittim. Her gidişimde yepyeni, daha ileri, daha zengin bir Sinciang-Uygur bölgesi gördüm. Çin’in azınlık milliyetlerin yaşadığı başka bölgelerini de 1975 yılından beri ziyaret ettim. Dünyayı da gördüm. Çin, milliyetler meselesinde bugün insanlığın en ileri, en eşitlikçi ve en insancıl modelini uygulamaktadır. 

Türkiye’den çok sayıda heyetler de gitti ve gördüler. 1949’da Çin Devrimi yapıldığı zaman ağır yoksulluk içinde bulunan Uygur halkı, gözle görünür bir şekilde çağ atlamıştır. Sinciang bölgesi Çin’in en hızlı gelişen bölgesidir. Eğitim Uygurca, Kazakça, Kırgızca, Tatarca ve Çincedir. Dünyada Türkiye Türkçesinden çevrilmiş en çok roman yayımlanan ülke, Sinciang Uygur bölgesidir.

TARİHSEL VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI

Tarihsel değerler, örneğin Karız Kanalları, Kaşgarlı Mahmut Türbesi, Yusuf Has Hacip Türbesi vb özenle korunmaktadır. Divanı Lügat-it Türk’ü Urumçi’de satın aldım. Türkiye basımlarından çok daha güzel, çok daha özenli. Sık sık televizyonlardan gösteriyorum. 

Çarşılarda, okullarda, trenlerde, gazinolarda, fabrikalarda Uygur yazısı kullanılmaktadır. Televizyonu istediğiniz yerde açın Uygurca, Kazakça, Kırgızca ve Tatarca ayrı ayrı 24 saat yayın yapan kanallar bulunmaktadır. Dünyada nüfus başına en çok cami Sinciang-Uygur bölgesindedir. Türkiye’de 1000 kişiye bir cami, Mısır’da 800 kişiye bir cami, Sinciang’da 500 kişiye bir cami düşmektedir. Bir devletin egemenliğinin işaretlerinden biri olan paranın üzerinde bile Uygurca yazı vardır.

Ayrıca Türkiye’de yaşayan Uygurlarla sık sık görüşüyorum. Onların verdiği bilgiler de farklı değildir.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KAYITLARIYLA KANITLANAN “ÇİN MEZALİMİ”

ABD’nin “Çin mezalimi” diye yaydığı propaganda, aynı “Türkiye’de Kürtlere yapılan mezalim” başlıklı propaganda gibi yalanlarla üretilmektedir. Bu iddiaların uydurma olduğu belgelerle kanıtlanmakta, yayınlanan fotoğrafların başka ülkelerde çekildiği vb sürekli ispatlanmaktadır. “Kamplarda öldü” diye duyurulan Ozan Abdurrahim Heyit, ekranlara çıkıp kopuz çalmakta, ancak propaganda kampanyası başka uydurmalarla sürdürülmektedir. Çünkü ABD emperyalizminin Türkiye’yi, Çin’i ve Rusya’yı hedef alan emperyalist stratejisi bunu gerektiriyor.

TÜRKİYE’DEN BAKIYOR TÜRKİYE İÇİN SİYASET ÜRETİYORUZ

Biz Vatan Partisi olarak, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sinciang–Uygur bölgesine Türkiye’den bakıyoruz. Siyasetlerimizi Türkiye’nin vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisi açısından oluşturuyoruz.

Türkiye, bugün güvenlik stratejisini ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkiye, öncelikle bölge ülkeleri olan İran, Irak, Suriye, Libya, Azerbaycan ve Rusya yanında Asya derinliğinde yer alan Çin Halk Cumhuriyeti ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ortak güvenlik siyasetleri oluşturmak durumundadır. 

İkincisi Türkiye, borç batağından çıkmak ve istihdam odaklı üretim ekonomisi kurmak için, Rusya ve Çin başta olmak üzere bölge ülkeleriyle işbirliği olanaklarına sahiptir. Özellikle Türkiye-Çin ilişkileri, bu dar boğazdan çıkmada çok önemlidir. Korona virüsün getirdiği zor koşullarda, Türkiye’de Çin ile birlikte bir üretim üssü kurmak gerçekçidir ve ülkemiz bu yola girmiştir.

Türkiye, bütün dünyadaki dengeleri değiştiren Kuşak Yol Girişimi’nin doğal ortağıdır. Paylaşarak Gelişme Stratejisinde Çin ile işbirliği yapmaktadır. 

Çin düşmanlığını meslek edinenler, Türkiye’yi yönetemez, bu nedenle iktidar olamazlar.

ABD FİTNESİ VE FESADI

ABD emperyalizmi de, Türkiye-Rusya-Çin işbirliğinin dünya dengelerini belirleyen önemini çok iyi saptamıştır.  Bu nedenle resmî belgelerde Türkiye’yi “hasım devlet”, “haydut devlet”, “düşman devlet” sınıflaması içine yerleştirmiştir ve yaptırım uygulamaya yönelmiştir.

ABD, Türkiye düşmanlığını yürütmek için, ülkemiz ile Çin, Rusya ve İran arasında fitne çıkarmaya yönelik tertiplerini tezgâhlamaya başlamış bulunuyor. 

ABD FİTNESİNİN PROPAGANDA ARAÇLARI

ABD fitne ve fesadının propaganda düzleminde başlıca üç aracı bulunmaktadır: 

Birincisi, PKK’yı desteklemek amacıyla yürütülen “Türkiye’nin Kürt kitlelerine uyguladığı zulüm ve soykırım” yalanlarıdır.

İkincisi, “Türkiye’nin FETÖ mensuplarına karşı uyguladığı baskı ve zulüm” yalanıdır.

Üçüncüsü, Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Uygur halkına yaptığı mezalim” yalanıdır ve Türkiye’nin kredi alma karşılığında sessiz kaldığı uydurmasıdır. 

UYGUR HALKININ İNSANCA YAŞAMA HAKLARININ GERÇEK SAVUNUCUSUYUZ

Vatan Partisi, Uygurların Çin Halk Cumhuriyeti’nin bütünlüğü içinde insanca yaşaması, her alanda gelişmesi ve Çin’in ve özerk bölgenin yönetimine aktif katılımı için her çabayı göstermektedir.

Vatan Partisi, Türkiye’de veya Çin’de yaşayan Uygurların Çin Halk Cumhuriyeti içindeki çeşitli sorunlarını çözmede etkili ve başarılı olmaktadır. Bu konuda Çin makamlarının da anlayışlı ve yapıcı bir tutum içinde olduklarını tecrübeyle saptamış bulunuyoruz.

UYGURLARIN HAKLARI VE REFAHI İÇİN TÜRKİYE-ÇİN DOSTLUĞUNUN ÖNEMİ

Uygurların hakları, teröristleri destekleyerek değil, Türkiye-Çin dostluğu zemininde çözülür. Uygurlar da bunu istemektedir. Çin’e karşı terör eylemlerini desteklemek, Uygurların değil, ABD emperyalizminin politikasıdır.

Uygurlar, Türkiye-Çin dostluğu ve işbirliğinde köprü görevi yapmaktadırlar. Bu konumları özenle geliştirilmelidir.

Uygurların geleceği için güvence, Çin’in sosyalizm yolunda ısrar etmesi yanında, Türkiye-Çin dostluğudur. 

Uygurlara kötülük etmek isteyenler, Çin’i sosyalizm yolundan çevirme planlarına alet oluyorlar ve Çin-Türkiye dostluğunu bozmaya çalışıyorlar.

Asya’nın iki ucundaki ülkelerimiz arasında karşılıklı güven, Uygurlar için de güvencedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri bakınımızın vurguladıkları üzere, Türkiye’nin güvenliği Çin’den başlar ve Çin’in güvenliği de Türkiye’den başlar.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYENLER UYGUR HALKINA İHANET İÇİNDELER

Biden Tayfası, bu arada ABD’nin FETÖ Gladyosu’yla bağlantılı olarak 30 yıldır mesai yapan Sayın Meral Akşener, ABD’nin Türkiye-Çin işbirliğini tahrip görevi yürütmektedir. Bu gayretleri, Uygur halkına da büyük kötülüktür.

Meral Akşener’ler, ABD güdümlü terör örgütlerinden Türkistan İslamî Partisi’ni açıkça destekliyorlar. Tıpkı HDP/PKK ile aynı cephede buluşmaları gibi DEAŞ çatısı altındaki sözü geçen terör örgütüyle de işbirliği halindeler. 

Türkistan İslamî Partisi teröristleri, Anadolu Ajansı Bültenlerinde belirtildiği üzere, Fırat Kalkanı Harekâtında Türk askerine kurşun sıkmış, Mehmetçiğin kanına girmiştir.

Sinciang-Uygur Bölgesinde veya Türkiye’de yaşayan Uygurlar içinde Türkistan İslamî Partisi adındaki terör örgütünü destekleyenlerin oranı yüzde 3’ün altındadır.

MASKELİ KİMLİK

Meral Akşener, Uygur halkının yanında konumlanmıyor. O, Türkiye’nin de “terör örgütü” olarak kabul ettiği, ABD güdümlü terör örgütünün yanındadır. Bu karanlık konumunu, “Türk Milliyetçiliği” gibi kutsal kavramlarla maskelemektedir.

Ne var ki Meral Akşener, Türk Milliyetçiliği maskesini kullanmak için çok elverişsiz bir elemandır. Çünkü 1990’lı yıllardan beri FETÖ örgütüyle ilişkilidir. Siyasal hayatının başladığı İzmit-Sapanca-Sakarya döneminden beri FETÖ’ye eleman bulmaya çalıştığı kanıtlıdır. Bu amaçla bölgenin bazı etkili insanlarını bizzat Fethullah Gülen’e götürdüğü herkesçe biliniyor. Akşener’in bu hizmet döneminden sonra Çiller Özel Örgütü içine yerleştirilmesi de doğrudan doğruya Fethullah Gülen marifetiyle olmuştur.

Meral Akşener, FETÖ bağlantısı sayesinde Tansu Çiller’in İçişleri Bakanı yapıldı. 

Meral Akşener, Kadir Sarmusak’ı Genelkurmaya kulak olarak yerleştirdi. Genelkurmay Başkanlığımızı CIA adına dinleyen operasyonda görev yaptı.

Daha önemlisi Meral Akşener, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesinin başına FETÖ mensuplarını yerleştirdi. Ergenekon-Balyoz Tertiplerinde başrolde görev yapanlar, Meral Akşener’in tayin ettiği FETÖ bağlantılı şeflerdir.

Bunlardan daha önemlisi, Meral Akşener, ABD’nin son büyük operasyonunda tarihî bir görev yaptı. ABD, Milliyetçi Hareket Partisi’ni Akşener marifetiyle bölerek, Akşener önderliğindeki grubu CHP’nin yanına yerleştirdi. Böylece HDP/PKK ile ittifak yapması mümkün olmayan Milliyetçileri HDP Müttefiki yaptı. İşte bu operasyonun örgütlü ve bilinçli kahramanı da Meral Akşener’dir.

Meral Akşener, şu anda maskeli kimliğine uygun olarak HDP/PKK  ile omuz omuza “Türk Milliyetçisi” pozlarındadır. Nitekim TBMM’deki hemen hemen bütün oylamalarda olduğu gibi “Çin mezalimini kınayan” önergelerde de HDP/PKK ile birlikte oy vermektedir. Olağandır. Çünkü PKK terör örgütü ile Türkistan İslamî Partisi adlı terör örgütü, ABD piyonu olan ikiz terör örgütleridir. 

HDP’den evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin yanında olamayan Akşener, Uygur annelerinin de yanında değildir.

ABD FİTNESİNİN ESİRİ

Meral Akşener, Doğu Perinçek’in “Sayın Erdoğan’ı ve Sayın Bahçeli’yi nasıl olduysa esir aldığını” söyleyecek ölçülerde gerçeklik duygusunu ve dengesini kaybetmiş bulunmaktadır. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli Türkiye cephesinde oldukları için, Çin ile ilişkilerde  doğru siyasetler üretiyorlar.

Meral Akşener, Türkiye cephesi içinde fitne yaratma gayretiyle kendi kimliğini sergilemektedir. Çünkü bu propaganda, doğrudan doğruya ABD psikolojik harekât merkezleri tarafından piyasaya sürülmektedir. Bu nedenle üzülerek belirtiyoruz: Meral Akşener, ABD fitnesinin esiri olmuştur.

AKŞENER’İN SEVİYESİZ DİLİ  TÜRK MİLLETİNİN DİLİ DEĞİLDİR

Akşener, Doğu Perinçek için “Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri” ve “Cinping Perinçek” gibi hezeyanlarla da psikolojik harekât görevini açığa vurmaktadır.

Meral Akşener’in yanıt veremeyeceği sorular şunlardır:

Ermeni Soykırımı yalanını bitirerek Türk Milliyetçiliğinin yakın tarihteki büyük başarısına önderlik eden kişi, “Çin Merkez Komitesi Komiseri” midir?

Silivri Duvarının yıkılmasına önderlik ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Vatan Partisi’ni esaretten kurtaran “Cinping Perinçek” midir, yoksa Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek midir?

15 Temmuz 2016 gecesi, Genelkurmayın işgal edildiği saatlerde, televizyon ekranlarına çıkarak, ABD Gladyosunun FETÖ Darbesine karşı Türk Ordusunu, Türk Polisini ve Türk Milletini mücadeleye çağıran “Cinping Perinçek” midir? Aynı saatlerde Meral Akşener’in FETÖ Gladyosu Hükümetinde hangi koltuğa kurulacağı hayalleri içinde olduğu da bilinmektedir.

Amerikancı FETÖ Darbesi sırasında dili tutulanların Milliyetçilik adına konuşabilecek yetenekleri de kalmamıştır.

Türk Devletinin bağımsızlığı ve Türk Milletinin başı dik yaşaması için Ermeni Soykırımı yalanını bitiren, Silivri Duvarını yıkan, FETÖ Darbesinin önlenmesinde kararlı tavır alan hizmetlerimizi Türk Milliyetçiliğinin şerefli tarihine armağan ediyoruz.

Meral Akşener ise, FETÖ örgütüyle bağlantılı hayatıyla ancak Biden Milliyetçiliğine piyon hizmeti sunabilmektedir. Bugün Türk milletine ve Uygur halkına düşman mevzilerdeki gayretinin de başka bir anlamı bulunmuyor.

Yorum yaz

Habere yorum yapmak için tıkla