GÜNDEM

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden ‘Murat Katrağ’ açıklaması

Antalya Muratpaşa Belediyesi, biri polis 6 kişinin katili Murat Katrağ’ın işe aldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Habere konu olan kişi, geçmiş yıllarda işlediği suçlar dolayısıyla cezası infaz edilmiş ve 2014 yılında ilgili kurumların yönlendirmesiyle Muratpaşa Belediyesi’nde yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde ‘işçi’ statüsüyle işe başlamıştır.” denildi.

Açıklamada, “Söz konusu eski hükümlü, pazar yerlerinin temizliğiyle görevli ekip içinde yer almıştır. Ancak, hakkında çıkan haberler sonrası, kişinin de isteğiyle belediyemizle iş ilişkisi dün, 8 Ocak Cuma, sonlandırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle;

Kamuoyuna bilgilendirme

Muratpaşa Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlülerin (…) İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında çalışırken, dün 8 Ocak Cuma, itibariyle iş ilişkisi sona eren bir kişi hakkında çıkan haberler nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.
Öncelikli olarak, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın da paylaştığı görüşe göre ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin, meslek ve iş olanaklarına ulaşılabilirliği sağlayacak ortamın yaratılması toplumsal yaşama uyum süreçlerinin hızlandırılmasında önemli bir işleve sahiptir.
Bu nedenle, ceza infaz kurumlarındaki ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından denetim ve takipleri yapılan hükümlülere mesleki eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerle kişilerin salıverilme sonrası toplumsal yaşama uyumlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Günümüz ceza–infaz anlayışı, eski hükümlüleri topluma kazandırmayı amaçlamakta ve eski hükümlülerin istihdam edilmesi neticesinde toplumun sağlayacağı kazanımları olumlu unsurlar olarak görmektedir.
Eski hükümlülerin istihdama katılımı yeniden suç işlemesine büyük oranda engel olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuş ve eski hükümlülerin istihdama katılmaları yaşadığımız toplumun daha güvenli hale gelmesine yardımcı olduğu kabul edilmiştir.
Habere konu olan kişi, geçmiş yıllarda işlediği suçlar dolayısıyla cezası infaz edilmiş ve 2014 yılında ilgili kurumların yönlendirmesiyle Muratpaşa Belediyesi’nde yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde ‘işçi’ statüsüyle işe başlamıştır.
24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle kamudaki taşeron işçilere yönelik getirilen düzenleme sonrasında kişinin gerekli araştırmaları tamamlanmış istihdamına bir engel olmadığı farklı kamu kurum ve kuruluş temsilcisinin de bulunduğu heyet tarafından karara bağlanmıştır.
İlgili haberlerde iddia edildiği gibi kişi Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde ‘müdür’ görevinde değildir. Bunun yasal olarak da imkanı yoktur.
Söz konusu eski hükümlü, pazar yerlerinin temizliğiyle görevli ekip içinde yer almıştır. Ancak, hakkında çıkan haberler sonrası, kişinin de isteğiyle belediyemizle iş ilişkisi dün, 8 Ocak Cuma, sonlandırılmıştır.
Hatırlatmak gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmelikleri, modern ceza-infaz anlayışı eski hükümlülerin istihdam yoluyla yeniden topluma kazandırılmasını öngörmüşken Belediyemizin, söz konusu kişinin işlediği suçlara ilişkin bir değerlendirme yapması mümkün değildir.
Ayrıca, bu kişinin ekonomik hayattın ve sosyal çevreden dışlanması nedeniyle karşılaşabileceğimiz tablo belediyemizde istihdam edilmesinin sonuçlarından çok daha ağırdır.
Sadece siyasi saiklerle yapılan ve gazeteciliğin temel ilkelerini, evrensel kurallarını hiçe sayan bu haberlerin tek sonucun devletin eski hükümlüleri yeniden topluma kazandırmaya yönelik çalışmalarını, politikalarını baltalamak olacağını üzülerek ifade ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yorum yaz

Habere yorum yapmak için tıkla