GÜNDEM

Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu

 Halkın Kurtuluş Partisi, AKP’nin İstanbul Belediye Başkanı olduğu açıklanan TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP’den yapılan açıklamada Yıldırım’ın adaylığının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada “Binali Yıldırım’ın istifası “etik gereği” değil, hukuk gereğidir.” denildi.

Açıklama şöyle;

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, AKP İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı adayının Binali YILDIRIM olduğu açıklanmıştır. Ancak anayasanın açık hükmüne karşın TBMM Başkanı sıfatını taşıyan Binali YILDIRIM, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmemiş, etmeyeceğini de defalarca belirtmiştir. Bu durum açıkça anayasaya, yasalara aykırıdır.  

Anayasanın 94/6. Maddesi : “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.” hükmünü içermektedir.

Yine 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 24/2. Maddesi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin ve parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar. Ancak, yeniden milletvekili adayı olmaya ilişkin faaliyetleri bu hükmün dışındadır.” demektedir. Görüldüğü üzere açık yasa hükmü istisnayı da açıkça belirtmiştir.

2972 sayılı Mahalli İdareler, Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Yasanın 17/1. Maddesi :” Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler.”

Bütün bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde Binali YILDIRIM açıkça suç işlemektedir. Ve işlemeye devam edeceğini açıkça belirtmiştir. AKP bayraklarının önünde yaptığı Basın Toplantısında, Halkımızla alay edercesine şöyle diyebilmektedir, pervasızca: “Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. Hukuk devletinde hukuk konuşulur. TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeme konusundaki kararlılığımda değişiklik yok.” demekle açıkça demagoji yapıyor.

Öncelikle hukukun toplumdaki etik kuralların, örf ve adetlerin müeyyidelendirilmiş kurallar bütünü olduğunu bilmiyor mu kendisi? Elbette bal gibi ya da zehir gibi biliyor. Ama bunlar kendilerini hiçbir hukuk kuralı ile bağlı görmediklerinden böyle davranmaktalar.  

Yukarıda belirtilen Anayasa ve yasa maddeleri hukuk normları değil mi? Binali Yıldırım’ın istifası “etik gereği” değil, hukuk gereğidir.

Ne yazık ki, bu açık kanunsuzluk karşısında CHP lideri Kılıçdaroğlu da, diğer partiler ve hatta Belediye Başkan adayları da teslim olmuş durumdalar. Yani AKP’gillerin yaptığı kanunsuzluğa bunlar da ortak olmaktalar. Öyleyse birbirinden hiçbir farkı olmayan bu partilere halkımız nasıl güvensin?

Bu Anayasaya ve yasalara aykırı suç oluşturan davranışa karşı Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç duyurusunda bulunduk. Bu kişi ve benzerlerinden oluşan AKP iktidarının sürekli tekrarladıkları Anayasayı İhlal eylem ve işlemleri nedeniyle sürekli suç duyurularında bulunmaktayız. Anayasal düzenin korunması yalnızca Meclis’e ve idari organlara verilmiş bir görev değildir. Maalesef, şimdiye kadar Cumhuriyeti, Anayasa’yı ve Hukukun Üstünlüğünü korumak ve kollamakla görevli hiçbir Cumhuriyet Savcısı bu kişiler hakkında soruşturma başlatmamış, başlatamamıştır. Suçtan haberdar olduğu anda re’sen soruşturma başlatması gereken Cumhuriyet Savcıları maalesef yasal görevlerini yerine getirmemektedir. Yani yasama ve yürütme organlarının başında bulunan bu kişilerin sanki “suç işleme özgürlükleri” varmış gibi, her gün Anayasayı ve yasaları ihlal etmeleri görmezden gelinmektedir. Yine, tüm bu gelişmeler işlenen anayasal suçlar karşısında demokratik hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü savunması gereken kurumlar ve kuruluşlar suskundur. Hukuk Fakültelerinin Dekanları, Anayasa Hukukçuları, Kamu Hukukçuları, Siyaset Bilimciler suskundur.

            Bu nedenle HKP olarak tarihsel bir sorumluluğu yerine getirmekteyiz. Bugünler mutlaka geçecek ve bütün suçlular gerçekten bağımsız mahkemeler önünde hesap verecek. Buna inancımız tamdır.

Yorum yaz

Habere yorum yapmak için tıkla