Ana Sayfa / Medya / Mehmet Akkaya: ‘Doğuma teşvik’ değil işçiyi köleleştirme!

Mehmet Akkaya: ‘Doğuma teşvik’ değil işçiyi köleleştirme!

AKP’nin “Daha çok doğurun” tasarısından, köle ticaretini yasalaştırma niyeti çıktı. Tasarının adı “Ailenin Ve Dinamik Nüfus Yapı- sının Korunması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.”

26 Ocak 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun imzası ile Meclis’e gönderildi. Sağlık, Aile, Çalışma, Sosyal İşler, İçişleri, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Avrupa Birliği, İçişleri ve Plan-Bütçe komisyonlarında görüşülüyor. Ve tasarının komisyonlarda görüşülmesi tamamlanmak üzere…

ÇOK DOĞUR ESNEK ÇALIŞ!

Tasarının başlığa da çıkarılan bölümü, kadının daha çok doğurmasını teşvik eden maddeler içeriyor. Üç çocuğa kadar çocuk başına maddi teşviklerden evlat edinmek isteyenlere kolaylık sağlamaya, doğum öncesi ve sonrası izinlerin artırılmasından babalık iznine kadar pek çok teşvik… Ya çalışan kadınlar? Bam teli… Çalışan kadın doğum sonrası işe dönmek istemesi halinde esnek çalışmaya yönlendirilecek. Esnek çalışma iş yasasında, uzaktan çalışma, çağrı üzerine çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi çalışma biçimlerini anlatıyor. Esnek çalışmada, sendikalaşma ve işyeri dayanışması ortadan kalkar, emeklilik olanağı neredeyse imkansız hale gelir. Esneklik, işçiyi köleleştirme biçimlerindendir. AKP, kadını doğurmaya teşvik ederken, kölece çalışma biçimini yaymayı da amaçlıyor. Tasarıdaki itiraf şöyle: “Onuncu Kalkınma Planının birçok bölümünde ise kısmî çalışmayı da kapsayan esnek çalışmaya atıfta bulunulmakta olup; esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, kamu personel sisteminde uygun iş ve kuruluşlardan başlanarak esnek çalışma modelinin geliştirileceği hedefine de yer verilmektedir.” Esnek çalışma modelinin çalışan sayısını artıracağını iddia eden tasarı sahipleri, ABD ve AB’de yaygın olan kölece çalışma biçimlerini örnek alıyor: EUROSTAT’ın 2013 yılı verilerine göre AB-28 ülkelerindeki 15-64 yaş grubunda kadın istihdamı oranı yüzde 58.8’dir. Bu oranın yüksek olmasında yarı zamanlı çalışmanın yaygın olması yanında ‘Ebeveyn izni’ kapsamında uygulanan izin politikalarının da etkili olduğu görülmektedir.”

TASARIDA NELER VAR?

■ Tasarının “Gerekçe” bölümü Özel İstihdam Bürolarına, köle ticareti yasağını kaldırmayı amacını şu şekilde açıklıyor: “Türkiye’de ise 4857 sayılı İş Kanunu ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile daha önce yasaklanmış olan özel sektörün iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetine imkân sağlanmış ancak, geçici iş ilişkisi faaliyetinde bulunmasına izin verilmemiştir. Özel istihdam bürosunun tanımı değiştirilmekte ve faaliyetleri arasına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi eklenmektedir.” Tasarı, 4857 sayılı İş Yasası’ndaki değişiklikle köle ticaretine yol veriyor. 7. maddedeki Geçici İş İlişkisi bölümünün sonuna eklenecek 7/A maddesi ile, “Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun, işçisini geçici olarak bir başka işverene yazılı devri ile kurulur” denerek yasalaşma başlatılıyor. Ardından, 4857 sayılı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 4907 sayılı İŞKUR yasasının ilgili bütün maddeleri de değiştirilerek yasalardaki engel tümüyle kaldırılıyor. İŞKUR yasasının 2. maddesinde, Özel İstihdam Büroları tarifi değiştiriliyor, “işçi kiralama yetkilerinin de olacağı” yazılıyor. Tasarının 17, 18, 19, 20 ve 21. maddeleri, İŞKUR’un yapısını köle ticaretine uyarlamakla alakalı.

■Tasarıya göre İŞKUR tarafından kurulmasına izin verilen Özel İstihdam Büroları, brüt asgari ücretin 200 katı kadar parayı teminat verdiklerinde, köle ticareti yapabilecekler.

Mehmet Akkaya / 7 Aralık 2015, Aydınlık

Bu Haberler ilginizi Çekebilir...

Nevşin Mengü’nün yeni adresi

Nevşin Mengü, Bavul dergisinde yazmaya başlıyor. Dergi, Mengü’nün temmuz ayı itibarıyla her ay yazacağını duyurdu. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir